HACCP: Documentatie

Om te zorgen dat ten alle tijden alles goed is te traceren en er snel kan worden gehandeld wanneer er toch spraken is van te hoog risico, moet er een gedetailleerde documentatie zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in: Schoonmaaklijsten wel afgetekend zijn door het personeel bij uitvoering van een taak, temperatuurlijsten van de koelen waar de producten in zijn opgeslagen, temperatuurlijsten van de vrachtwagen van de leveranciers. Daarmee kunnen de oorzaken worden getraceerd bij gemelde incidenten.

Hoofdcategorieën

Blader op letter