HACCP: Verificatie

Naast het monitoren van de CCP’s is het ook van bepaal dat wordt geverificeerd of het HACCP plan binnen uw bedrijf werkt. Slimste is dat dit wordt gedaan door iemand buiten het team die het uitvoert. Daardoor wordt er met een neutrale blik gecontroleerd. Hier zijn bijvoorbeeld externe bedrijven voor in te zetten. Hierdoor bent er zeker van dat uw bedrijfsvoering op het gebied van HACCP waterdicht is en er bij controle van NVWA geen opmerkingen kunnen worden gedaan. Of komt het in kaart waar er nog verbetering kan worden gemaakt.

Hoofdcategorieën

Blader op letter