Schoonmaak in de horeca: Alles volgens HACCP

Iedereen die werkt met levensmiddelen

Bedrijven in de horeca sector horen zich te houden aan de hygiëneregels van HACCP code. HACCP is niet alleen op de horeca gericht, maar alle bedrijven die zich bezighouden met levensmiddelen: Bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie. Hier valt de horeca sector dus ook onder.

Deze code is ingesteld door de Europese Unie om het risico op besmettingen zo laag mogelijk te houden. Een belangrijk onderdeel in de code is bijvoorbeeld het bewaken en registreren van koel- en vriescellen. Aangezien een overgroot deel van de levensmiddelen en de ingrediënten ervan in worden bewaard.

Oorsprong van de HACCP code in de ruimtevaart

In de ruimtevaart vond de HACCP code zijn oorsprong. Dit had er allemaal mee te maken dat het onacceptabel gevonden werd om een kostbare missie te zien mislukken als gevolg door voedselvergiftiging wanneer producten niet goed waren.

HACCP bestaat uit zeven principes, welke door bedrijven zelf moeten worden uitgewerkt op hun eigen bedrijfsprocessen. Zo moeten men de potentiële gevaren voor de gezondheid van de consument in kaart brengen en daar preventieve actiepunten op aanbrengen. Vervolgens moet er ook controles op uitgevoerd worden en welke resultaten dit met zich mee brengen.

 

De basisprincipes van HACCP

De basisprincipes in de HACCP code zijn:

  • Inventariseer alle potentiële gevaren
  • De kritische beheers punten (CCP) vaststellen – de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  • Geef per CCP’s de kritieke grenzen aan
  • Stel vast hoe de CCP’s bewaakt of we gemonitord worden
  • Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  • Pas verificatie toe een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed werkt.
  • Houd documentatie en registraties bij – leg vast wat je hebt aangepast en hoe.

 

Controle op de HACCP code door NVWA

In Nederland worden de bedrijven die werken met levensmiddelen gecontroleerd door de NVWA. Bij zo’n controle wordt het gehele bedrijf gecontroleerd op al deze actiepunten binnen de sector. Elke sector, in dit geval horeca, heeft al het grootste gedeelte van deze actiepunten verwerkt. De NVWA controleert op het bijhouden van de documentatie en registraties en bekijkt het bedrijf of alles ook in de praktijk wordt nageleefd. Bij het niet naleven hiervan kunnen boetes worden opgelegd.

Als bedrijf kan je ook een bureau inschakelen die komt controleren of alles volgende HACCP code is nageleefd voor de NVWA langskomt. Hierdoor kan er al eerder worden geanticipeerd op de zaken die nog niet in orde zijn.

Geef een antwoord